İşletme ve İşyerlerinde İş güvenliği Uzmanları görevlendirilerek firmaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri sağlanmaktadır. Tehlike sınıfı belirlenerek uygun personel istihdam edilir.

Risk analizi çalışmaları tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilginin düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

Yangın Eğitmeni sertifakalı uzman kadromuzla çalışanların Temel Yangın eğitimlerini ve Acil Durum Ekiplerinin Yangın Eğitimi ve Tatbikatlarını gerçekleştirmekteyiz.

Gerek yurt içinde çalışacak gerekse de yurt dısında çalışacak kişilere işe giriş ve periyodik sağlık muayene ve tetkikleri sağlık merkezlerimizde yürütülmektedir.

Yangın, deprem ya da diğer beklenmedik acil durumlar karşısındaki uygulanması gereken kuralları refleks süre ve biçimlerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Kimyasal Madde Risk Analizi Uzman kadromuz tarafından COSHH ve Fine Kinney Yöntemlerine bağlı olarak uluslararası alanda geçerli olacak şekilde yapılır.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi işlerini yürütmeyi hedeflemekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz sürekli iyileştirme prensiplerini esas alacak şekilde planlanmaktadır. Tüm eğitimlerimiz yasal gereklilikler ışığında düzenlenmektedir.

Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.