İşe Giriş Raporu

İş yerlerinde fiziki yeterliliğe sahip uygun kişilerin işe alınması ve çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirlemek için işe giriş sağlık muayenesi yaptırılmalıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, 6331 sayılı kanuna göre yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş sağlık raporu olmadan iş başı yaptırılamaz.
İşveren çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçlarını, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarını, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludur.

İşe giriş raporu, ortak sağlık ve güvenlik biriminden alınmalıdır. Ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminin incelemesi ve imzası olmayan sağlık raporları geçersizdir. Eğer çalışmaya başlanacak işyeri az tehlikeli sınıfta ve hizmet alma zorunluluğu başlamadı ise sağlık raporu yine ortak sağlık ve güvenlik biriminden alınmalıdır. İşe giriş raporundaki bulguların yanlış olduğunu düşünüyorsa, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere itiraz edebilir. Hakem hastaneler tarafından verilen kararlar kesindir.

Bilen Osgb

Comments are closed.