Mobil Sağlık Hizmetleri

Akciğer Grafisi,Tam Kan Sayımı,Tam İdrar Tahlili, Karaciğer Fonksiyon Testleri, Böbrek Fonksiyon Testleri, Odyometri, Portör Muayenesi, Solunum Fonksiyon Testi,Toksikolojik Analizler, Check-Up Hizmetleri… Yenilenen ceza yasası ve iş kanunu çerçevesinde işvereni yeni ve ciddi yükümlülükler altına sokmuştur. Amacımız; işvereni ciddi bir mali külfet altına sokmadan iş gücü kaybını minimuma indirgeyerek; ekonomik, kaliteli ve doğruluğu tartışılmaz tetkik sonuçlarını teknolojik donanımla birlikte sizlere sunmaktır.

Akciğer Grafisi

Akciğer grafisi, göğüs hastalıkların teşhis edilebilmesi için kullanılan bir araçtır. Standart bir akciğer grafisi iki yönlü olarak çekilmektedir. Hastalara öncelikle ilk basamak grafisi çektirilir. Bu sayede doktor diğer bulguları da değerlendirerek, teşhise ulaşır. Akciğerler önden ve yandan grafisi çekilerek, kalp ve diyaframın arkasında yer alan lezyonlarda belirlenir. Bu grafiler akciğer kanserinin, bronşektazi, kalp, yumuşak doku ve kemik rahatsızları hakkında bilgi vermektedir. Ancak akciğer grafilerinde her zaman net bir bilgi alınmayabilir. Bu yüzden hilus denilen pulmoner damarların bulunduğu yerlerde dolgunluk olması durumunda ileri tetkik olan akciğer tomografisi yaptırılmalıdır. Sanayinin gelişmesiyle mesleki açıdan akciğer hastalıkları değerlendirildiğinde, tüm meslek gruplarında akciğer hastalıkları ilk sırada yer almaktadır. Fabrikada çalışan işçilerin yılda bir kez olsun akciğer grafisi çektirmelidir. Bunlar radyoloji uzmanı tarafından  değerlendirilmeli ve on yıl saklanmalıdır. 

Akciğer hastalıkları dört grupta incelenmektedir.

  1. Mesleki havayolu hastalıkları
  2. Hipersensitive pnömonisi
  3. Pnömokonyozlar
  4. Akut toksik inhalasyon sendromları

Odiometri (İşitme Testi)

Fabrikada çalışanlar koşullar gereği orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun süre maruz kalabilir. Buna bağlı işitme kaybının , uzun sürede ve konuşmayı kapsayan frekanslardan başlamayıp , tiz frekanslardan başlaması işitme kaybının farkına varılmasını engellemektedir.

İnsan kulağı 16-20000 Hz arasındaki seslere karşı duyarlı olmasına rağmen her frekansı aynı şiddette algılayamamaktadır. Saf ses Odyometrisi yapılırken insan kulağının duyarlı olduğu, 250-500-1000-2000 – 4000-8OOOHz’lerdeki işitme esiklerine bakılır.

Gürültüye bağlı işitme kaybının oluşması dikkate alındığında, iki şekilde oluştuğu görülmektedir. Birincisi çok yüksek bir sese bir anlık maruz kalmak (herhangi bir patlama olabilir), ikincisi de orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun sure maruz kalmaktır. Fabrika ortamında çalışma, ikinci tür işitme kayıplarına girmektedir. Bu tür kayıpların uzun sürede ve yavaş yavaş oluşması, konuşmayı kapsayan frekanslardan başlamayıp, tiz frekanslardan (4000 ve 8000 Hz’lerde) başlaması kişinin işitme kaybının farkına varmasını engellemektedir. Bu tür kayıpların tespit edilmesi için odyometrik test sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Test sonuçları Odyometristimiz tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.
Tarama testi sonucunda problem tespit edilen kişilerin KBB muayenesinden geçmeleri önerilecektir.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

HANGİ DURUMLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ YAPILIR?

Bu testler genel anlamda, solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek iş yerindeki gaz, toz, duman, kimyasal mad. gibi çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski taşıyan durumların tespiti için kullanılır.

Ayrıca sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin ve akciğer grafisinin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Bu testler spirometre denilen cihazlarla yapılır. Solunum fonksiyon testleri, günümüzde elektronik ve bilgisayar teknolojisinin bu alanda kullanılması ile artık cepte dahi taşınılıp hastanın bulunduğu yerde uygulanabilen pratik aletlere dönüşmüştür. Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar.

Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ipuçları vermektedir. Örneğin; Astım ya da KOAH (Kronik bronşit, amfizem) hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir. Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan solunum fonksiyon testleri ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir.

“SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, ARACIMIZDA SAĞLIK TEKNİSYENİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTA VE TEKNOLOJİK CİHAZ SONUCU KENDİ YORUMLAMAKTADIR”

Portör Taraması

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Konu: Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri Tarihi:27.01.2005 Sayısı:1059
Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır;

1. Dışkı kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)

2. Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)

3. Boğaz kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

4. Burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

5. Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)

Klinik muayeneden oluşan bir grup değerlendirmenin toplamıdır. Bütün bu işlemlerin hepsi işletmenizde mobil araçlarımız ve sağlık personelimiz tarafından yapılmaktadır. Daha sonra numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek laboratuarlarımızda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.

Bütün sonuçlar klinik muayene ile birlikte tekrar değerlendirilerek portör raporu oluşturulmaktadır.

İş yerinin talebi doğrultusunda periyodik olarak süreleri tarafımızdan takip edilerek tekrarlanması sağlanmakta ve bu konuda iş yeri bilgilendirilmektedir.

Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları

Çalışanlarınızın yaptıkları iş dolayısıyla görme problemi yaşayıp yaşamadıklarını anlamak açısından, göz kırılma kusuru taramaları önemli bir farkındalık yaratmaktadır.

Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ekipmanlarla yapılması gerektiği göz önünde bulundurulursa, bu da çok pratik bir uygulama olamamaktadır.

Tarama esnasında renk körlüğü, göz tansiyonu ya da kırılma kusuru tesbit edilen kişileri, klinik şartlarda muayene olabilmeleri için anlaşmalı göz hastanemiz olan Beylikdüzü Özel Birinci Göz Hastanesine davet ederek, kendilerine muayenelerine yardımcı olmaktayız.

EKG (Elektrokardiografi)

Kalbin elektriksel aktivitesinin kaydıdır. Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kaydedilen dalga formudur. EKG kalp hızı, ritmi ve fonksiyonu, kalp kasına yetersiz kan ve oksijen gidişini gösteren iskemi olarak adlandırılan hasar ve kalp yapısındaki anormallikler hakkında bilgi verir.

EKG ne için kullanılır?

Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.
EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir. Kroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir.
Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir.
Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.
Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı )
Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir.

Laboratuvar Hizmetleri

Portör Taraması tahlillerinin yanı sıra çalışanlarınızın kan gruplarını öğrenmek isteyebilirsiniz.

Sarılık tahlilini (HbsAg) yaptırıp, tüm çalışanlarınızı bulaşıcı sarılık mikrobuna karşı aşılatabilirsiniz.

Tüm çalışanlarınızın Tam Kan Tahlilini yaptırıp (Htc, Hb (Kansızlık Markerleri), Lökosit (Beyaz Küre), Trambosit (Pıhtılaşma Faktörü), Eritrosit (Kırmızı Küre), MCV, MCH (Eritrosit Hacimleri) gibi…) 18 parametresini değerlendirip, ekonomik bir fiyatla çalışanlarınıza ekstra motivasyon sağlayabilirsiniz.

Bunun dışında iş koluna göre gerekli tüm tahlilleri yaptırabileceğiniz gibi, Check-Up Hizmeti de verebiliriz.
Bu hizmetlerimizden faydalanmak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Aşı Uygulamarı

Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

-Tetenoz aşısı
-Hepatit aşıları (Hepatiti testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)
-Grip aşıları (Mevsimsel salgın nede ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

Bilen Osgb

Comments are closed.