OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İşletmeleriniz bünyesinde yönetim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Bilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak yürütmekte olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık faaliyetlerimiz aşağıdaki konuları içermektedir;

İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının oluşturulması ve duyurulması,
Tehlike ve Risk Değerlendirme çalışmaları,
Yasal ve Diğer şartların belirlenmesi ve sürekli olarak takibi,
İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerin belirlenmesi,
İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim pogramlarının oluşturulması,
Görev, yetki, sorumlulukların oluşturulması,
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi
İletişim yöntemlerinin belirlenmesi,
Dokümantasyon yapısının oluşturulması ve Kontrolü
– İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabı
– Prosedürler
– Prosesler
– Planlar
– Formlar
– Talimatlar
İşletme kontrolü yöntemlerinin belirlenmesi,
Potansiyel acil durumların belirlenmesi,
İzleme ve ölçme planları,
Uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili olarak yasal ve diğer şartlara uygunluk durumunun raporlanması,
Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, Kök neden araştırmaları,
Kayıtların Kontrolü,
İç Tetkikler,
Yönetim Gözden Geçirmesi toplantılarının gerçekleştirilmesi.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kuruluşlarda nasıl kurulacağı, nasıl işletileceği ve iyileştirileceği ile ilgili detaylı bilgiler Örnek uygulamalar, senaryolar ve grup çalışmaları ile verilmektedir. 

Bu eğitim sayesinde katılımcılar, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklar ve uygulamalı çalışmalar neticesinde sistemi kurup yürütebilecek düzeyde kendilerini geliştirebileceklerdir.

Eğitim İçeriği

OHSAS 18001:2007 Standardının Tanıtımı ve Tarihçesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Kavramlar
Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirme
Standart Maddelerinin Aktarılması
Uygulamalar

Bilen Osgb

Comments are closed.