Sağlık ve Güvenlik Planı

Yapı işlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve alınacak önlemlerin, işyerinde uygulanacak kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanan plan, aşağıda belirtilen konular ve gerekli görülen diğer konularla iş sağlığı güvenliği önlemlerini kapsamalıdır. 
 • Şantiyenin kurulması, işletilmesi, kaldırılması,
 • İşyeri organizasyonu,
 • Görev ve sorumluluklar,
 • İşçilerin işe başlatılması süreci,
 • İş süreçleri,
 • Her bir iş sürecine ilişkin tehlike belirleme, risk değerlendirme / risk analizleri,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik eğitimi,
 • Makine, ekipman ve alet kullanımı,
 • Saha kontrolü, 
 • Acil Durum Planı,
 • Çevre koruma önlemleri,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Sağlanması ve Kullanması,
 • Şantiye İş Güvenliği Talimatları.
Bilen Osgb

Comments are closed.