Temel İlkyardım Eğitimleri

Standart ilk yardım eğitimi; 5 gün/40 saattir ve Temel ilk yardım eğitiminden daha ayrıntılı teorik ve uygulamalı eğitim almak isteyen, tüm katılımcılara yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır.
Kurs günleri ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.
Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, İlk yardım yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.


Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

Temel ilk yardım eğitimi; 2 gün/16 saattir.

Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.

Eğitim sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan teorik ve pratik sınavı geçen katılımcılara, Sağlık Bakanlığı Onaylı ve üç yıl geçerli olmak üzere “İlk Yardımcı Sertifikası” ve “İlk Yardımcı Kimlik Kartı” verilmektedir.

İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim programlarımız;

Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

1-Genel İlk Yardım Bilgileri
2-Hasta,Yaralı Ve Olay Yeri Değerlendirmesi
3-Temel Yaşam Desteği
4-Kanamalarda İlk Yardım
5-Yaralanmalarda İlk Yardım
6-Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım
7-Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım
8-Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
9-Zehirlenmelerde İlk Yardım
10-Hayvan Isırıklarında İlk Yardım
11-Göz, Kulak Ve Burun’a Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
12-Boğulmalarda İlk Yardım
13-Hasta Ve Yaralı Taşıma Teknikleri

Program Süresi

Temel İlk Yardım Eğitiminin toplam süresi 16 saattir.

Sertifika

-Program sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapacağı sınava girecekleridir.
-Sınav sırasında eğitmenlerimiz katılımcıların yanında olacaktır.
-Sınavdan 85 ve üzerinde puan alan katılımcılar aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınacaktır.
-İl Sağlık Müdürlüğü ile ve gerekli diğer tüm yazışmalar kurumumuz tarafından yapılacaktır.
-Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilkyardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç bir ay içinde yenilenmelidir. Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre bu süreler içinde güncelleme eğitimi alınmadığı durumlarda ilkyardımcı sertifikası ve kimlikleri iptal edilecek ve ilkyardım güncelleme eğitimine alınamayacaktır.

Bilen Osgb

Comments are closed.